Landelijke bijeenkomst 20-08-2011

Zaterdag 20 augustus – Rond 20.00 uur kwamen alle vier Blood & Honour divisie’s bijeen in het Noorden. Met een groot aantal kameraden begon de avond al erg goed. Na een tijd van bijpraten en gezelligheid begon de eerste spreker met de inleiding van de avond en een toespraak over het verleden en het heden van Divisie Noordland. Er werd o.a. verteld hoe en waaruit Divisie Noordland ontstaan is en met welke reden, ook werden een aantal toekomst plannen duidelijk gemaakt.

Na een korte pauze begon de tweede spreker met zijn toespraak. Het was een duidelijke toespraak met Blood & Honour als hoofd thema, ook werd er van alles verteld over de beweging in zowel Duitsland als Nederland. Het was erg interessant en er werd dan ook aandachtig geluisterd.

Na weer een pauze, wat muziek en gezelligheid begon de derde en laatste spreker. Vanwege de dood (moord) van (op) Rudolf Hess op 17 augustus 1987 en de afschuwelijke ontruiming van zijn graf werd vredes vlieger Rudolf Hess het onderwerp van de avond. Met een prachtig verwoord levensverhaal was iedereen erg onder de indruk. Het mag dan ook duidelijk zijn dat Rudolf Hess een ontzettend belangrijk persoon was en voor ons nog steeds is! Er werd van alles over Rudolf Hess verteld vanaf zijn geboorte tot zijn sterfdag. Ook werden er verschillende verhalen bij gehaald die zowel door vriend en vijand over Rudolf Hess verteld waren. Hier kwam dan ook weer een positieve discussie uit voort.

Na de toespraken hebben we de avond vol gemaakt met muziek en gezelligheid. We zijn het er allemaal over eens dat het een geweldige gezellige maar vooral leerzame avond was die zeker herhaald gaat worden, of in het Noorden of elders in het land.

We willen hierbij alle kameraden bedanken voor hun aanwezigheid.

Door een verslaggever van Divisie Noordland.