Vrijwaringsclausule

Blood & Honour Nederland handelt binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Blood & Honour Nederland wijst leugens omtrent vermeende criminele activiteiten (door leden) van onze organisatie pertinent van de hand.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. De op deze website geopenbaarde artikelen zijn intellectueel eigendom van de schrijver(s) er van en reflecteren niet per se de mening van de maker(s), de beheerder(s) van deze site of van elk lid/alle leden/supporters van Blood & Honour Nederland.
  N.B. Wij als organisatie staan echter pal achter het recht van de schrijver(s) op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van politieke overtuiging.

Tot slot: Onlangs hebben de huichelaars van een bekende politieke partij te kennen gegeven aanstoot te nemen aan de publicatie van (o.a.) het boek Mein Kampf op een eerdere versie van deze website. Laten wij hun Kamervragen pareren met belangrijker vragen:

 • Waar zijn jullie bang voor wanneer bijvoorbeeld Mein Kampf opnieuw gepubliceerd wordt?
 • Het kan toch niet zo zijn dat alleen wettelijke verboden de juistheid van de geschiedschrijving in stand kan houden?
 • Waarom zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting bij ons enger dan bij anderen?

Slechts de gedachten zijn vrij…

Against red front and mass reaction!